Cam kết dịch vụ

Công ty ATI cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo hành thiết bị, phần mềm tin học do công ty cung cấp.

Phương thức, quy trình, điều kiện bảo hành của công ty ATI tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc của các nhà sản xuất với phương châm hoạt động: “Nhanh chóng – Thuận tiện – Hiệu quả – Uy tín – Chất lượng”.